QRM Tools

3rd Wave ontwikkelt als enige software-ontwikkelaar een volledige set van QRM tools die een ondersteuning geven voor organisaties die QRM willen implementeren.

QRM MCT:

QRM MCT toont op een grafische manier de procestroom van het kozen product als doorlooptijd zoals die in QRM door R. Suri als MCT wordt gedefinieerd. Het tool laat toe onmiddellijk het kritieke pad te zien (gearceerd). Het visualiseert de ‘white space’ en de ‘grey space’ en maakt op eenduidige manier zichtbaar waar zich de verbeteringsstappen zich situeren.

  • Naast de initiele MCT die bij de opzet van het systeem wordt vastgelegd en die als referentie wordt gebruikt voor het bepalen van ‘QRM cijfer’ kunnen ook de ‘to be’ MCT en de gerealiseerde MCT in deze tool worden gevisualiseerd en vergeleken.
  • De omrekening naar de juiste tijdsdimensie wordt door het tool vertaald naar de door R. Suri gehanteerde definitie
  • Ook de ‘white space’ van WIP en Voorraden wordt hier gevisualiseerd (blauw)

MCTQRM Real Time Planner

Dit instrument vervangt de traditionele capacity planning volgens de HL/MRP planning zoals R. Suri die beschrijft. Eerst worden de BOM’s aangepast zijn aan de cel structuren in functie van de gewenste FTMS. Vervolgens kan er met dit instrument door alle betrokkenen in real time worden geverifieerd of er voldoende capaciteit is voor de gevraagde opdracht. Hiermee kan door Verkoop op gefundeerde manier antwoorden gegeven worden op vragen naar levertijden en capaciteit door de klant.

Voldoende beschikbare capaciteit wordt groen voor de geselecteerd time bucket. Wanneer men de reservecapaciteit overschrijdt verandert de kleur in oranje. Wanneer men meer capaciteit vraagt dan er beschikbaar is dan wordt dit in het rood weergegeven.

Het mag duidelijk zijn dat beslissingen die oranje of rood opleveren uiteindelijk zullen bijdragen tot het verhogen van de MCT en niet tot de noodzakelijke doorlooptijd verkorting.

Het real time inzicht maakt dit voor alle betrokkenen transparant. Met real time planning is er geen behoefte meer aan planners.

 

Planning

 

QRM POLCA

De meest originele bijdrage van Suri, in zijn werk over QRM, is zonder twijfel Polca. Deze aanpak voor werkorder doorstroming zorgt ervoor dat de orders op de meest efficiënte manier door de fabriek stromen. Hierbij zorgen de zelfsturende cellen en de beschikbaarheid van de materialen (upstream) en de capaciteit (downstream) ervoor zorgen dat er niet gestart wordt aan opdrachten die verder als WIP in de fabriek blijven hangen.

 

Polca

 

QRM Polca kan worden geinterfaced naar bestaande ERP oplossingen of het kan worden geïnstalleerd in het kader van een bredere QRM MES oplossing.

QRM SCMS

Wanneer men nog niet beschikt over een ERP of SCMS of wanneer het bestaande systeem niet voldoet en verouderd is dan kan 3rd Wave ook de volledige Supply chain functionaliteit leveren die dan van bij het concept gebouwd is met de ideeën van doorlooptijdverkorting, MCT, real time planning en Polca in het achterhoofd.