QRM, TBC & Lean

QRM zoekt permanent naar de verbetering van de ‘lead time’ in alle aspecten van de operatie. In zoverre gaat QRM verder dan de gangbare doelstelling van Lean (JIT).

Daar waar JIT (of Lean manufacturing zich richt op de permanente verbetering en het ononderbroken zoeken naar het wegwerken van ‘non-value-added waste’ om de kwaliteit te verbeteren en de kosten (en ‘lead time’ ) te reduceren, daar gaat QRM zicht focussen op de permanente zoektocht van het verbeteren van de ‘lead time’ doorheen alle operaties (ook administratieve) om op die manier de kwaliteit te verbeteren, kosten te reduceren en het elimineren van ‘non-value-added waste’.

Zoals we kunnen lezen zijn beide methoden verwant, maar QRM is bij uitstek het antwoord door zijn simpele enkelvoudige doelstelling (‘lead time reductie’) voor de ondersteuning van productiebedrijven die gedreven door de markt zich moeten onderscheiden door het snel en kwalitatief produceren van producten met kleinen seriegroottes of maatwerk. Een aantal principes van Lean werken in deze context contr productief.

Alhoewel QRM het vertrekpunt overneemt van de filosofie TBC (Time Based Competition) kunnen we nu de vruchten plukken van het observeren gedurende een decennium van bedrijven die TBC hebben toegepast. Op die manier gaat QRM verder dan de originele TBC doelstellingen. QRM heeft TBC geherdefinieerd door:

– zich expliciet te focussen op productiebedrijven

– de voordelen te plukken van de basis principes van ‘system dynamics’ en zo inzicht te bekomen in hoe het bedrijf best wordt gereorganiseerd om snelle respons tijden te bekomen.

– Klaarheid te verschaffen in de misverstanden die heersen bij managers over hoe ze ‘time based sttrategies’ moeten toepassen.

– het verschaffen van QRM principes over hoe de productieprocessen moeten herdacht worden.

– het aanwenden van totaal nieuwe materiaal ‘planning & control’ aanpak.

– het opleveren van nieuwe performance maatstaven

– het begrip over wat nodig is om bij een QRM implementatie uit t emonden in blijvend succes.