Advies

3rd Wave consultants kunnen u met hun ervaring bijstaan in het introduceren en implementeren van QRM in de organisatie.

Een typisch implementatietraject door loopt een aantal fases:

1: Top Management commitment; het opzetten van de Stuurgroep en het aanduiden van de ‘QRM Champion’;

2: Selecteer een potentieel product-markt-combinatie (FTMS). Zet de eerste ruwe doelstellingen uit en vorm het planningsteam;

3: Bepaal de meetwaarden (ruw) van het huidige systeem (doorlooptijd of MCT ‘as is’);

4: Verfijn de scope en zet precieze doelstellingen uit; bepaal via een gedetailleerde gegevensverzameling het concrete vertrekpunt; brainstorm naar de oplossing;

5: Presenteer de aanbevelingen voor de stuurgroep ( doorlooptijd of MCT ‘to be’);

6: Vorm het implementatie-team; training voor het implementatieteam; Voer de aanbevelingen uit;

7: Voortgangsrapportering, Presentatie en erkenning

Of al deze door Rajan Suri beschreven stappen moeten doorlopen worden kan door onze consultant samen met de organisatie bepaald worden. Efficiëntie en doelgerichtheid bepalen de weg naar het gewenste resultaat.