3rd Wave ?

3rd Wave werd opgericht om bedrijven te ondersteunen en begeleiden bij het invoeren van Quick Response Manufacturing (QRM). QRM is bij uitstek succesvol bij bedrijven die zich richten op het produceren van kleine seriegroottes of maatwerkproductie voor hun klanten. Bij 3rd Wave primeren efficiëntie, kwaliteit, eenvoud en snelheid van realisatie samen met een pragmatische aanpak. De titel van Rajan’s laatste boek is dan ook het motto geworden van 3rd Wave: IT’S ABOUT TIME. 3rd Wave kan u begeleiden in uw QRM project. Hierbij ondersteunen we zowel het management als de operationele medewerkers die instappen in dit avontuur. De ervaring leert dat methoden en advies moeten verankerd worden in instrumenten en tools. Daarom heeft 3rd Wave voor QRM een set van tools ontwikkeld die alleen of in samenspel met reeds werkende ERP pakketten ervoor kunnen zorgen dat uw QRM implementatie een succes wordt en een permanente bron van innovatie en verbetering. De Waves QRM Tools (R) zijn originele eigen ontwikkelingen die opgebouwd zijn van bij het eerste concept om QRM te ondersteunen.